Kategorie

Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności Powiększ do pełnego rozmiaru

Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności

  • Autor : Agata Lewkowicz , Wiesław Pływaczewski (red.) 
  • ilośc stron : 322
  • rok : 2015
  • oprawa : miękka - skrzydełka
  • ISBN : 978-83-7462-474-9
  • Wydawca : Wyższa Szkoła Policji Szczytno

Więcej szczegółów

3 dostępnych

Ostatnie egzemplarze!

26,04 zł

Obniżka!

-16%

31,00 zł

Spis treści Od redaktorów From the editors (Wiesław Pływaczewski, Agata Lewkowicz) ........ 7

Rozdział 1 Zorganizowane formy przestępczości w sektorze żywności — obszary zagrożeń i przeciwdziałanie zjawisku Organised forms of crime in the food sector — risk areas and prevention of the phenomenon (Wiesław Pływaczewski) ....... 11

Rozdział 2 Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Criminal law and criminological aspects of the Act on food safety and nutrition (Monika Kotowska, Anna Chodorowska) ........... 25

Rozdział 3 Uproszczenie systemu organów kontroli żywności (na podstawie poselskiego projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności z 17 marca 2014 r.) Simpli cation of the system of food control (based on a parliamentary bill of the National Veterinary and Food Inspection Act from 17th of March 2014) (Mariusz Róg) ..... 45

Rozdział 4 Instytucje państwowe — ile gwarancji dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności? National institutions - how much guarantee to ensure the food safety? (Jacek Leonkiewicz) ............................................................................................. 55

Rozdział 5 Problematyka nieprzemysłowej produkcji napojów alkoholowych Analiza prawna i kryminologiczna Issue of non-industrial production of alcoholic beverages. Legal and criminological analysis (Joanna Narodowska, Maciej Duda) .......... 65

Rozdział 6 Zafałszowania przetworów owocowo-warzywnych na przykładzie soków owocowych Falsi cation of fruit and vegetable products on example of fruit juices (Marta Czarnowska, Ryszard Rafałowski, Elżbieta Gujska, Joanna Stocka) ....... 79

Rozdział 7 Oznaczanie tłuszczu obcego w tłuszczu mlekowym Determination of foreign fat in the milk fat (Ryszard Rafałowski, Joanna Klepacka, Marta Czarnowska Beata Paszczyk, Martyna Banul) ....... 89

Rozdział 8 Fałszerstwa na rynku suplementów diety i produktów leczniczych Fake dietary supplements and medicinal products (Aleksandra Nowak) ....... 103

Rozdział 9 Analiza lipidomu olejów roślinnych w wyznaczaniu biomarkerów ich autentyczności  Analysis of vegetable oils lipidome in determining their authenticity biomarkers (Dorota Ogrodowska, Sylwester Czaplicki) ....... 121

Rozdział 10 Uwarunkowania prawne pozyskiwania, konfekcjonowania i sprzedaży miodu w kontekście odradzającej się tradycji bartnictwa Legal aspects of sourcing, packaging and sale of honey in the context of reviving the tradition of beekeeping (Ewa Katarzyna Czech, Martyna Kropiewnicka) ........ 129

Rozdział 11 Producenci zafałszowanej żywności w postępowaniu przed organami Inspekcji Handlowej Manufacturers of food falsi ed in the proceedings before the Trade Inspectorate (Rafał Płocki) ......... 139

Rozdział 12 Chroniona nazwa pochodzenia a fałszerstwa na rynku żywności na przykładzie sera Parmigiano Reggiano Protected designation of origin and falsi cation in the food market on the example of Parmigiano Reggiano (Beata Pachuca-Smulska)...... 149

Rozdział 13 Znaczenie żywności funkcjonalnej dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego ludzi w kontekście prawnokarnym Signi cance of functional food for ensuring food safety of people in the criminal law context (Beata Szwejkowska, Elżbieta Zębek..... 165

Rozdział 14 Ocena jakości produktów żywnościowych przez blogerów kulinarnych Dobra osobiste producenta a wolność wypowiedzi w Internecie Quality Assessment of Food Products by Culinary Bloggers. Personal Rights of Producer and Freedom of Expression on the Internet (Katarzyna Ciućkowska-Leszczewicz) ..... 185

Rozdział 15 Patologie w sektorze żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego z perspektywy white collar crime Pathologies in the food sector for particular nutritional uses from the perspective of white collar crime (Szymon Michał Buczyński, Natalia Karolina Michałowska) .......... 195

Rozdział 16 Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności z perspektywy działalności Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) Prevention of pathologies on the food market from the perspective of the European Food Safety Authority (EFSA) (Agata Lewkowicz) ..... 219

Rozdział 17 Problematyka zwalczania obrotu nielegalną żywnością na tle działalności Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej Issue of combating turnover of illegal food by Police, Border Guard and the Customs Authority (Robert Łachacz) ...... 229

Rozdział 18 Doświadczenia warmińsko-mazurskiej Policji w obszarze przestępczości związanej z patologiami na rynku żywności Experience of Warmia and Mazury Police in the area of crimes on the food market (Paweł Roczyński) ........ 239

Rozdział 19 Oznakowanie środka spożywczego a reklama i promocja środków odurzających Labelling of foodstu , advertising and promotion of drugs (Michał Pietkiewicz) ....... 251

Rozdział 20 Kilka uwag o przepisach karnych ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia A few comments on the provisions of the Law on Criminal Food Safety and Nutrition (Piotr Ochman) ..... 271