Kategorie

Ochrona środowiska - współczesne problemy Powiększ do pełnego rozmiaru

Ochrona środowiska - współczesne problemy

  • Autor : Zbigniew M. Karaczun , Grażyna Obidoska , Leonard Indeka 
  • ilość stron : 324
  • rok : 2016
  • oprawa : miękka
  • ISBN : 978-83-7583-667-7
  • Wydawca : Wydawnictwo SGGW

Więcej szczegółów

Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie


Powiadom mnie kiedy będzie dostępny

36,12 zł

Obniżka!

-16%

43,00 zł

Spis treści
1. Podstawy ochrony środowiska ... 7
1.1. Wprowadzenie ... 7
1.2. Zasoby przyrody ... 14
1.2.1. Zasoby wody ... 15
1.2.2. Powietrze atmosferyczne ... 16
1.2.3. Surowce mineralne ... 17
1.2.4 Zasoby przyrody ożywionej ... 18
 
2. Polityka ekologiczna i jej instrumenty ... 21
2.1. Rozwój polityki ekologicznej ... 21
2.2. Polityka ekologiczna i jej zasady ... 25
2.3. Instrumenty polityki ekologicznej ... 32
2.4. Wybrane instrumenty polityki ekologicznej ... 35
2.4.1. Regulacje prawne ... 35
2.4.2. Instrumenty prawno-administracyjne ... 38
2.4.3. Podatki jako instrument ochrony środowiska ... 42
2.4.4. Planowanie przestrzenne ... 45
2.4.5. Oceny oddziaływania na środowisko ... 53
2.4.6. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko ... 67
2.4.7. Udział społeczny ... 76
2.4.8. Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska ... 87
2.4.9. Informacja o środowisku ... 91
2.4.10. Nowe instrumenty ochrony środowiska ... 97
 
3. Zagadnienia degradacji i ochrony wybranych komponentów środowiska ... 98
3.1. Wprowadzenie ... 98
3.2. Zanieczyszczenie i ochrona wód ... 108
3.2.1. Zasoby i zasady gospodarowania wodami ... 108
3.2.2. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń wód ... 111
3.2.3. Zanieczyszczenie wód opadowych ... 115
3.2.4. Zanieczyszczenie wód podziemnych ... 115
3.2.5. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ... 116
3.2.6. Zanieczyszczenie wód morskich ... 119
3.2.7. Wskaźniki jakości wody ... 121
3.2.8. Uzdatnianie wody ... 125
3.2.9. Zasady ochrony wód ... 127
3.2.10. Wskaźniki jakości ścieków ... 128
3.2.11. Oczyszczanie ścieków ... 130
3.2.12. Unieszkodliwianie osadów ściekowych ... 140
3.3. Zanieczyszczenie i ochrona powietrza atmosferycznego ... 143
3.3.1. Powietrze atmosferyczne ... 143
3.3.2. Źródła zanieczyszczenia powietrza ... 143
3.3.3. Rodzaje zanieczyszczeń i ich skutki ... 150
3.3.4. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ... 182
3.4. Degradacja i ochrona gleb ... 195
3.4.1. Gleba jako element biosfery ... 195
3.4.2. Funkcje gleby ... 196
3.4.3. Zagrożenia gleb ... 197
3.4.4. Typy i kierunki przekształceń gleb ... 201
3.4.5. Land grabbing ... 229
3.4.6. Zasady ochrony gleb ... 231
3.5. Odpady i ich zagospodarowanie ... 238
3.5.1. Odpady jako źródło zagrożenia dla środowiska ... 238
3.5.2. Unikanie wytwarzania i minimalizacja ilości odpadów ... 245
3.5.3. Inne sposoby unieszkodliwiania odpadów ... 250
 
4. Potencjalne zagrożenia dla środowiska związane z rolnictwem ... 257
4.1. Wprowadzenie ... 257
4.2. Rolnictwo a krajobraz ... 257
4.3. Rolnictwo a ochrona bioróżnorodności ... 260
4.4. Zagrożenie gleb przez rolnictwo ... 262
4.4.1. Erozja i mechaniczne ugniatanie gleb ... 263
4.4.2. Zakwaszenie gleb ... 264
4.4.3. Zasolenie gleb ... 265
4.4.4. Zanieczyszczenie gleb pestycydami i metalami ciężkimi ... 266
4.5. Zanieczyszczenie powietrza przez rolnictwo ... 267
4.5.1. Zanieczyszczenie amoniakiem ... 268
4.5.2. Zanieczyszczenie podtlenkiem azotu ... 270
4.5.3. Zanieczyszczenie metanem ... 271
4.5.4. Zanieczyszczenie pyłowe ... 272
4.6. Zagrożenie wód przez rolnictwo ... 272
4.6.1. Korzystanie z zasobów wodnych przez rolnictwo ... 272
4.6.2. Zanieczyszczanie wód powierzchniowych i gruntowych przez rolnictwo ... 273
4.7. Rolnicze zanieczyszczenia produktów spożywczych ... 276
4.7.1. Mikotoksyny ... 277
4.7.2. Azotany i azotyny pochodzenia rolniczego w żywności ... 279
4.7.3. Pestycydy w żywności ... 281
 
5. Środowisko a zdrowie człowieka ... 283
5.1. Wprowadzenie ... 283
5.2. Zanieczyszczenia chemiczne a zdrowie ... 285
5.2.1. Źródła najgroźniejszych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza ... 286
5.2.2. Skutki zdrowotne zanieczyszczeń pobieranych z powietrzem oddechowym ... 288
5.2.3. Skutki zdrowotne zanieczyszczeń pobieranych głównie drogą pokarmową ... 291
5.3. Czynniki fizyczne a zdrowie ... 296
5.3.1. Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne (elektrosmog) ... 296
5.3.2. Promieniowanie UV ... 298
5.3.3. Promieniowanie jonizujące ... 300
 
Bibliografia ... 303