Kategorie

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku Powiększ do pełnego rozmiaru

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku

  • Autor : Iwona Michalska , Grzegorz Michalski (red.)
  • ilość stron : 210
  • rok : 2016
  • oprawa : miękka
  • ISBN : 978-83-8088-112-9
  • Wydawca : Uniwersytet Łódzki
  • czas dostawy : 2-3 dni

Więcej szczegółów

2 dostępnych

Ostatnie egzemplarze!

33,52 zł

Obniżka!

-16%

39,90 zł

W książce zaprezentowano wyniki badań dotyczących wydawnictw (i wydawców) nie tylko czasopism, ale i publikacji edytowanych przez wybrane oficyny w XIX i na początku XX w. Autorzy zajęli się działalnością edytorską w latach niewoli, akcentując jej wkład w pracę oświatowo-kulturalną w środowisku lokalnym oraz znaczenie nakładców, którzy najczęściej przyjmowali rolę liderów w życiu społecznym. Podjęto w ten sposób poszukiwania historyczno-pedagogiczne zmierzające do ukazania dorobku działalności wydawniczej na rzecz rozwoju oświaty, edukacji i kultury. Mówiąc o działalności wydawniczej, autorzy mieli na myśli nie tylko aktywność profesjonalnych firm edytorskich, ale również bardziej lub mniej znane redakcje periodyków, instytucje i stowarzyszenia społeczne, które miały swój udział w oddziaływaniach na czytelników.
Publikacja stanowi pierwszą z kolejnych dwóch monografii, w których zamieszczono opracowania dokumentujące udział poszczególnych ośrodków edytorskich w wychowywaniu społeczeństwa. Składają się na nią teksty dotyczące inicjatyw edytorskich podejmowanych na ziemiach polskich w XIX i pierwszych latach XX wieku. W kolejnej pozycji znajdą swoje miejsce wyniki badań obejmujących ofertę księgarską w XX i początkach XXI w.