Kategorie

Układy mechatroniczne w pojazdach. Przykłady Powiększ do pełnego rozmiaru

Układy mechatroniczne w pojazdach. Przykłady

  • Autor : Wojciech Ambroszko (red.) 
  • ilość stron : 188
  • rok : 2013
  • oprawa : miękka
  • ISBN : 978-83-7493-772-6
  • Wydawca : Politechnika Wrocławska 

Więcej szczegółów

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

26,80 zł

Obniżka!

-16%

31,90 zł

Motoryzacja jest jednym z obszarów, który intensywnie rozwija, współczesne rozwiązania konstrukcyjne, nowe materiały i nowe technologie znajdują zastosowanie w dzisiejszych konstrukcjach pojazdów samochodowych. Nowe możliwości zastosowań rozwijającej się elektroniki powodują, że współczesny pojazd jest wytworem mechatronicznym. Jednym z istotniejszych aspektów synergii układów mechanicznych, elektronicznych l informatycznych w pojazdach samochodowych jest obserwowany wzrost poziomu bezpieczeństwa, ale także funkcjonalności i ergonomii rozwiązań.
 
W niniejszej publikacji przedstawiono opracowania układów i elementów pojazdu samochodowego, których potrzeba realizacji wynikała z przeprowadzonej analizy ruchu pojazdów w rożnych sytuacjach drogowych zarówno tych spotykanych w ruchu miejskim, jak i pozamiejskim.
 
Książka jest przeznaczona zarówno dla studentów wydziałów mechanicznych wyższych uczelni technicznych, jak i dla osób opracowujących nowe systemy mechatroniczne, zwłaszcza w obszarze motoryzacji.
 
 
SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie 7
 
1.    Asystent zmiany pasa ruchu 9
1.1.  Wstęp 9
1.1.1.   Opis problemu - statystyki 10
1.1.2.   "Martwe pole" lusterek bocznych oraz lusterka wstecznego 11
1.1.3.   Analiza istniejących rozwiązań 12
1.1.4.   Cele i założenia projektowanego systemu 17
1.2.  Elementy składowe systemu 18
1.2.1.   System detekcji 18
1.2.2.   Przetwarzanie informacji 22
1.2.3.   Sygnalizacja 26
1.2.4.   Zestawienie i opis działania systemu 29
1.3.  Podsumowanie 34
Literatura 35
 
2.    System detekcji wyrwy w jezdni 37
2.1.  Wstęp 37
2.2.  Analiza istniejących rozwiązań 38
2.2.1.   Volvo City Safety 38
2.2.2.   Volvo Pedestrian Detection System 39
2.2.3.   Mobileye C2-270 39
2.2.4.   BMW Active Cruise Control 40
2.3.  Założenia projektowe 41
2.3.1.   Określenie czasu reakcji 41
2.3.2.   Przykładowe obliczenia minimalnej długości wyrwy, jaką system powinien wykryć 41
2.3.3.   Koncepcja działania sensora ruchu 43
2.3.4.   Kąt ustawienia czujnika 44
2.3.5.   Długość wykrywanej wyrwy w zależności od jej wysokości 45
2.4.  Kryteria i dobór czujników ruchu 46
2.4.1.   Kryteria wyboru układu i doboru aparatury pomiarowej 47
2.4.2.   Przegląd czujników pozycji i ruchu 47
2.4.3.   Czujnik optoNCDT ILR 1191 48
2.4.4.   Systemy wizyjne 49
2.5.  Usytuowanie czujników laserowych oraz wizyjnych 51
2.5.1.   Koncepcja zamontowania kamery 51
2.5.2.   Koncepcje zamontowania czujnika laserowego 52
2.5.3.   Układ pozycjonowania czujnika laserowego 53
2.6.  Rozpoznawanie obiektów 57
2.6.1.   Algorytm rozpoznawania pasa jezdni 57
2.6.2.   Algorytm rozpoznawania wyrwy 58
2.7.    Sterowanie systemu 59
2.7.1.   Schemat blokowy układu sterowania 59
2.7.2.   Opis układu sterowania 61
2.8.    Podsumowanie 62
Literatura 62
 
3.    Asystent wjazdu na krawężnik 63
3.1.    Cel projektu 63
3.2.    Identyfikacja problemu 64
3.3.    Zadania systemu 65
3.4.    Ogólny schemat działania systemu 66
3.5.    Dobór elementów systemu 66
3.5.1.   Przegląd czujników 66
3.5.2.   Dobór czujników 69
3.5.3.   Przegląd kamer cyfrowych 71
3.5.4.   Dobór kamery cyfrowej 73
3.5.5.   Rozmieszczenie czujników 75
3.6.    Uruchomienie systemu przez kierowcę 77
3.7.    Wykrycie i pomiar przeszkody 78
3.7.1.   Zasada działania podczas zjazdu z krawężnika 78
3.7.2.  Zasada działania podczas podjazdu 80
3.8.    Klasyfikacja zagrożeń 81
3.8.1.   Podjazd auta pod krawężnik 81
3.8.2.   Zjazd z krawężnika 82
3.9.    Sygnalizacja 82
3.9.1.   Przekazywane komunikaty 82
3.9.2.   Realizacja sygnalizacji 83
3.10. Podsumowanie 84
Literatura 85
 
4.    System wspomagający parkowanie 87
4.1.   Wstęp 87
4.2.   Przegląd istniejących rozwiązań 88
4.2.1.   System PARKTRONIC 88
4.2.2.   Bosch parking assistant 89
4.2.3.   Ford ACTIYE PARK ASSIST 90
4.2.4.   Czujniki odległości 91
4.2.5.   Czujniki kąta obrotu 93
4.2.6.   Układy kierownicze 95
4.3.   Dobór podzespołów systemu 100
4.3.1.   Dobór czujników odległości 100
4.3.2.   Dobór czujników kąta obrotu 103
4.3.3.   Sterowanie układem kierowniczym 104
4.3.4.   Komunikacja z użytkownikiem 105
4.4.   Algorytmy parkowania 105
4.4.1.   Model geometryczny samochodu 105
4.4.2.   Parkowanie równoległe 106
4.4.3.   Parkowanie prostopadłe 111
4.5.   Podsumowanie 115
Literatura 115
 
5. Urządzenie regulujące kąt otwarcia drzwi 117
5.1.  Definicja problemu 117
5.2.  Analiza istniejących rozwiązań 118
5.3.  Zaproponowane rozwiązanie problemu 119
5.4.  Moduł czujników 120
5.4.1.   Czujniki odległości 120
5.4.2.   Czujniki kąta - enkoder 122
5.5.  Zasady pomiarów odległości 124
5.6.  Wykonane symulacje 125
5.6.1.   Skrypt symulacyjny 126
5.6.2.   Analizowane przypadki i otrzymane wyniki 128
5.7.  Moduł wykonawczy 129
5.7.1.   Wymagania 129
5.7.2.   Przegląd rozwiązań 129
5.7.3.   Dostępna przestrzeń 131
5.7.4.   Siły w układzie 132
5.7.5.   Elektromagnes 133
5.7.6.   Okładziny cierne 133
5.7.7.   Montaż enkodera 134
5.7.8.   Konstrukcja ogranicznika 134
5.7.9.   Rysunki techniczne 135
5.8.  Algorytm sterowania 136
5.9.  Podsumowanie 138
Literatura 138
 
6. System wykrywania nadmiernych prędkości innych pojazdów 139
6.1.  Cel projektu 139
6.2.  Analiza i wybór rozwiązania technologii 141
6.2.1.   Laser Light Linę 141
6.2.2.   Projekt Blaze 141
6.2.3.   Projekt firmy Lexus-PCS 142
6.2.4.   Projekt firmy Volvo 143
6.2.5.   Wybór rozwiązania 144
6.3.  Analiza i dobór radaru 146
6.3.1.  Dobór parametrów radaru 147
6.4.  Rozmieszczenie poszczególnych elementów układu 152
6.5.  Schemat układu pomiarowego 156
6.6.  Analiza możliwości wytwórczych 156
6.7.  Podsumowanie 158
Literatura 159
 
7. Wycieraczka samochodowa 161
7.1.  Cel projektu 161
7.2.  Przegląd istniejących rozwiązań 162
7.2.1.   Wycieraczki samochodowe zjednym piórem 162
7.2.2.   Wycieraczki samochodowe z dwoma lub więcej piórami 163
7.2.3.   Analiza rozwiązań 163
7.3.  Porównanie efektywności wycieraczek z jednym piórem 163
7.4.  Koncepcje rozwiązań 164
7.4.1.  Założenia 164
7.4.2.  Koncepcje realizacji wysuwu pióra wycieraczki 165
7.4.3.  Koncepcje realizacji ruchu obrotowo-zwrotnego 166
7.5.   Synteza mechanizmu wycieraczki 166
7.5.1. Obliczenia 166
7.6.   Sterowanie układem 168
7.7.   Dobór silników 169
7.7.1.  Silnik napędzający mechanizm 169
7.7.2.  Silnik realizujący wysuwanie pióra 170
7.8.   Dobór czujników 171
7.8.1.  Czujnik deszczu 171
7.8.2.  Czujnik obrotu - czujnik "O" 172
7.9.   Działający model projektowanej wycieraczki 172
7.9.1.  Budowa modelu 172
7.9.2.  Sterowanie 173
7.10. Podsumowanie 174
Literatura 175

8. Regulator obrotów wentylatora chłodnicy 177
8.1.   Wstęp 177
8.2.   Założenia projektu 178
8.3.   Rozwiązania stosowane obecnie 178
8.4.   Rozwiązanie problemu 179
8.5.   Obliczenia wartości elementów 181
8.6.   Wykaz elementów 185
8.7.   Doświadczenie 186
8.8.   Podsumowanie 187
Literatura 188