Kategorie

Ładunki niebezpieczne w transporcie towarów Powiększ do pełnego rozmiaru

Ładunki niebezpieczne w transporcie towarów

  • Autor : Stanisław Kwaśniowski , Jan Kulczyk , Artur Kierzkowski , Zofia Jóźwiak 
  • ilość stron : 338
  • rok : 2014
  • oprawa : miękka
  • ISSN : 1425-0993
  • Wydawca : Politechnika Wrocławska 

Więcej szczegółów

Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie


Powiadom mnie kiedy będzie dostępny

41,91 zł

Obniżka!

-16%

49,90 zł

Książka omawia bardzo rozległe przepisy międzynarodowe regulujące zasady bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych pięcioma głównymi gałęziami transportu. Zapoznaje czytelnika z układem przepisów, akcentuje wymagania stawiane zarówno ładunkom jak i osobom odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację transportu, książka jest kierowana do szerokiego grona nadawców przesyłek kwalifikowanych jako niebezpieczne, spedytorów, za i rozładowców, do operatorów logistycznych a także do studentów kierunków Logistyka i kierunku Transport realizowanych na uczelniach politechnicznych, uniwersytetach i wyższych szkołach zawodowych.

SPIS TREŚCI:
Wstęp 7
1. Przepisy międzynarodowe i krajowe regulujące transport materiałów niebezpiecznych 11

2. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych według ONZ 17
2.1. Zasady klasyfikacji materiałów niebezpiecznych 17
2.2. Definicje 18
2.3. Certyfikacja ładunków niebezpiecznych 19
Literatura do wstępu oraz rozdz. 1 i 2 21

3. Przewozy drogowe ładunków niebezpiecznych 23
3.1. Przepisy drogowe regulujące przewóz materiałów niebezpiecznych 23
3.3. Układ katalogu materiałów niebezpiecznych wg ADR 36
3.4. Zagrożenia w transporcie materiałów niebezpiecznych 40
3.5. Opakowania materiałów niebezpiecznych 44
3.6. Wymagania odnośnie konstrukcji, wyposażenia i oznakowania pojazdów drogowych 52
3.7. Wymagania odnośnie kierujących pojazdami przewożącymi ładunki niebezpieczne 65
3.8. Wymagania odnośnie pakowania ładunków niebezpiecznych w ilościach ograniczonych oraz zwolnienia z przepisów ADR 67
3.9. Wymagania odnośnie załadunku, przewozu, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem, sytuacje awaryjne 69
3.10. Dokumenty wymagane przy przewozie ładunków niebezpiecznych 76
3.11. Zasady organizacji przewozów, trasy TSP, system ratownictwa technicznego monitorowania przewozów 77
3.12. Instytucja doradców ds. ADR 85
3.13. Uwagi końcowe (statystyki wypadków i zdarzeń) 87
Literatura 89

4. Przewozy kolejowe ładunków niebezpiecznych 95
4.1. Wstęp 95
4.2. Przepisy regulujące kolejowe przewozy materiałów niebezpiecznych 96
4.3. Klasyfikacja ładunków niebezpiecznych według RID, materiały szczególnie niebezpieczne (MSN), towary niebezpieczne wysokiego ryzyka (TNWR) 101
4.4. Układ katalogu ładunków niebezpiecznych według RID 104
4.5. Warunki dotyczące opakowań wewnętrznych ładunków niebezpiecznych 108
4.6. Wymagania odnośnie konstrukcji, wyposażenia i oznaczania taboru szynowego 113
4.7. Postępowanie przy przyjęciu do przewozu towarów niebezpiecznych 129
4.8. Postępowanie przy przewozie towarów niebezpiecznych 134
4.9. Postępowanie przy przekazaniu ładunków odbiorcy 146
4.10. Przepisy szczegółowe dotyczące przygotowania ładunków do transportu, pakowania, manipulowania i przewozu 146
4.11. Szkolenia osób zajmujących się organizacją przewozu ładunków niebezpiecznych 148
4.12. Instytucja doradców d.s. RID 149
4.13. Uwagi końcowe (statystyki wypadków i zdarzeń) 150
Literatura 163

5.   Transport materiałów niebezpiecznych w żegludze śródlądowej 165
5.1.   Ładunki niebezpieczne w transporcie śródlądowym 165
5.2.   Przepisy regulujące przewozy towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej 166
5.4.   Instytucja doradcy ds. ADN 190
5.5.   Zakończenie 192
Literatura 192
6. Transport lotniczy ładunków niebezpiecznych 203
6.1. Przepisy regulujące przewóz materiałów niebezpiecznych w transporcie lotniczym 203
6.2. Zawartość przepisów "Dangerous Goods Regulation" 205
6.3. Układ katalogu materiałów niebezpiecznych wg. DGR 207
6.4. Zasady transportu materiałów niebezpiecznych 210
6.5. Kompatybilność materiałów niebezpiecznych 215
6.6. Grupy pakowania materiałów niebezpiecznych 217
6.7. Opakowania przeznaczone do transportu materiałów niebezpiecznych 221
6.8. Oznaczenia opakowań z materiałem niebezpiecznym 224
6.9. Dokumentacja transportowa 231
6.10. Lotnicze jednostki ładunkowe w transporcie materiałów niebezpiecznych 239
6.11. Obsługa, załadunek i magazynowanie materiałów niebezpiecznych 246
6.12. Przykłady przesyłek lotniczych zawierających materiały niebezpieczne 249
6.13. Uwagi końcowe 253
Literatura 254

7. Transport ładunków niebezpiecznych drogą morską 255
7.1. System ustawodawstwa w zakresie transportu morskiego, rola IMO 256
7.2. Charakterystyka ładunków morskich oraz technologia ich przewozu 259
7.3. Najważniejsze akty prawne regulujące transport ładunków niebezpiecznych drogą morską (SOLAS, MARPOL, inne konwencje i kodeksy, ustawy polskie oraz rozporządzenia odpowiednich ministrów) 273
7.4. Klasyfikacja ładunków niebezpiecznych wg Kodeksu MDG 277
7.5. Zasady przewozu ładunków stałych - Kodeks IMSBC 302
7.6. Zasady przewozu ładunków ciekłych - kodeksy IBC i BCH 308
7.7. Zasady przewozu ładunków gazowych - Kodeks IG 312
7.8. Zasady przewozu ładunków w sztukach - CTU 313
7.9. Zasady przewozu statkami napromieniowanego paliwa jądrowego, plutonu i wysokopromieniotwórczych odpadów w pojemnikach - Kodeks INF 314
7.10. Zasady przewozu kontenerów - Konwencja CSS 314
7.11. Zasady szkolenia załóg oraz personelu nadzorującego załadunki, przewóz i wyładunki wg HAZMAT 320
7.12. Aspekty bezpieczeństwa przewozu ładunków niebezpiecznych w świetle innych konwencji - LL, COLREG, MOP, SAR, STCW 320

Bibliografia 324
Załącznik 1. Międzynarodowe konwencje, protokoły i porozumienia IMO 328
Załącznik 2. Lista dokumentów podlegających kontroli przez PSC (Kontrola Państwa Portu) 333