Kategorie

Obliczenia chemiczne w chemii środowiska Powiększ do pełnego rozmiaru

Obliczenia chemiczne w chemii środowiska

  • Autor : Adriana Biernacka , Aleksandra Dankiewicz - Wisz , Małgorzata Kryłów
  • ilość stron : 104
  • rok : 2014
  • oprawa : miękka
  • ISBN : 978-83-7242-7779
  • Wydawca : Politechnika Krakowska 
  • czas dostawy : 2-4 dni

Więcej szczegółów

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

13,23 zł

Obniżka!

-16%

15,75 zł

Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska. Stanowi pomoc w nauczaniu chemii środowiska. Publikacja zawiera przykłady obliczeń chemicznych, których znajomość jest niezbędna w pracy laboratoryjnej (np. przeliczanie stężeń, obliczenia stechiometryczne) oraz przy ocenie jakości wody (np. określenie twardości wody, oznaczenie biochemicznego zapotrzebowania tlenu, ocena korozyjności wody).

W zamieszczonych w skrypcie przykładach zastosowano różnorodne jednostki, niekiedy niezgodne z jednostkami obowiązującymi w układzie SI. Powodem wprowadzenia tego zróżnicowania jednostek jest zaznajomienie studentów z jednostkami spotykanymi w literaturze. Przykładem może być jednostka objętości płynów. Jednostką objętości, zgodną z jednostkami miar układu SI, jest 1 m3. Podstawowym źródłem chemicznych przepisów analitycznych są normy polskie. W większości obowiązujących norm, a więc w normach PN-EN ISO lub PN-ISO, jednostką objętości płynów jest 1 litr (1l). W pozostałych starszych normach objętość wyraża się w dm3 lub cm3.

Ponadto w skrypcie została zdefiniowana i stosowana w przykładach obliczeń jednostka stężenia normalnego mval/dm3 lub mval/l, która również nie ma odpowiednika w jednostkach stosowanych przez Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI. W tym przypadku celem wprowadzenia tej jednostki było nie tylko zapoznanie studentów z jednostką stężenia, powszechnie stosowaną w starszej literaturze chemicznej, w tym w nadal obowiązujących polskich normach analitycznych, ale również ułatwienie niektórych obliczeń chemicznych, dotyczących na przykład reakcji utleniania i redukcji.

Skrypt zawiera również tablice, zawierające masy atomowe oraz przedrostki do tworzenia jednostek wielokrotnych i podwielokrotnych.


SPIS TREŚCI:

Wstęp

1. Stężenia roztworów
1.1. Stężenie procentowe
1.2. Stężenie molowe
1.3. Stężenie normalne roztworu

2. Obliczenia stechiometryczne

3. pH

4. Rozcieńczanie i mieszanie roztworów

5. Twardość wody

6. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)

Tabele uzupełniające
Tab. 1. Pierwiastki chemiczne i ich masy atomowe
Tab. 2. Gęstość roztworów wodnych alkoholu etylowego
Tab. 3. Gęstość roztworów wodnych alkoholu metylowego
Tab. 4. Gęstość roztworów wodnych kwasu solnego
Tab. 5. Gęstość roztworów wodnych kwasu bromowodorowego
Tab. 6. Gęstość roztworów wodnych kwasu jodowodorowego
Tab. 7. Gęstość roztworów wodnych kwasu siarkowego (VI)
Tab. 8. Gęstość roztworów kwasu siarkowego (VI) dymiącego (oleum)
Tab. 9. Gęstość roztworów wodnych kwasu azotowego (V)
Tab. 10. Gęstość roztworów wodnych kwasu ortofosforowego (V)
Tab. 11. Gęstość roztworów wodnych kwasu octowego
Tab. 12. Gęstość roztworów wodnych kwasu mrówkowego
Tab. 13. Gęstość roztworów wodnych amoniaku
Tab. 14. Gęstość roztworów wodnych wodorotlenku sodu
Tab. 15. Gęstość roztworów wodnych wodorotlenku potasu
Tab. 16. Gęstość roztworów wodnych węglanu sodu
Tab. 17. Gęstość roztworów wodnych węglanu potasu
Tab. 18. Gęstość roztworów wodnych chlorku sodu
Tab. 19. Gęstość roztworów wodnych chlorku potasu
Tab. 20. Gęstość roztworów wodnych azotanu (III) sodu
Tab. 21. Przedrostki jednostek

Literatura