Kategorie

Wykłady z elektromechanicznych przemian energii Powiększ do pełnego rozmiaru

Wykłady z elektromechanicznych przemian energii

  • Autor : Tadeusz Sobczyk , Tomasz Węgiel
  • ilośc stron : 227
  • rok : 2014
  • oprawa : miękka
  • ISBN : 978-83-7242-742-7
  • Wydawca : Politechnika Krakowska 

Więcej szczegółów

2 dostępnych

Ostatnie egzemplarze!

18,52 zł

Obniżka!

-16%

22,05 zł

Wiedza o zjawiskach mechanicznych rozwinęła się znacznie wcześniej niż odkryto zjawiska elektryczne oraz oddziaływanie elektromechaniczne i przez długi czas mechanika oraz elektryczność i magnetyzm były postrzegane jako oddzielne dyscypliny nauki i w konsekwencji inżynierii także. Dążenie do unifikacji różnych dziedzin wiedzy pojawiło się w fizyce w XX wieku i objęło także elektromechanikę. Stosunkowo szybko znaleziono wspólną bazę dla analizy zjawisk w układach mechanicznych oraz elektrycznych.
Zjawiska elektryczne i mechaniczne cechują się odmienną naturą fizyczną i aby analizować łącznie zjawiska zachodzące w układach elektromechanicznych wykorzystano nadrzędne zasady fizyki, takie jak Zasada Zachowania Energii czy Zasada Najmniejszego Działania, przenosząc formalizm matematyczny znany w mechanice teoretycznej na układy elektromechaniczne. Przy takim podejściu energia lub odpowiednie funkcje energetyczne umożliwiają łączne rozpatrywanie zjawisk elektrycznych i mechanicznych, w tym także możliwości przemian charakteru energii mechanicznej na elektryczną lub odwrotnie.
W podręczniku przedstawiono zarys zunifikowanego podejścia do opisu układów elektromechanicznych, ograniczając się do tzw. układów dyskretnych, w których poszczególne elementy układu elektromechanicznego są opisywane jako elementy skupione, bez uwzględniania ich przestrzennego charakteru. Podejście to, wykorzystujące procedurę, w której funkcją bazową jest funkcja Lagrange‘a, jest nazywane formalizmem Lagrange‘a.

SPIS TREŚCI

Ważniejsze oznaczenia

1. Wstęp

2. Energia jako wielkość bazowa do opisu elektromechanicznego przetwarzania energii
Przykłady
Zadania

3. Przemiany energii za pośrednictwem pola magnetycznego w przetworniku
o ruchu obrotowym
Przykłady
Zadania

4. Typy przetworników energii o ruchu obrotowym
4.1. Typowe kształty obwodu magnetycznego
4.2. Typy cewek
4.3. Przetworniki z cewkami o stałej konfiguracji
4.4. Przetworniki z cewkami o stałej konfiguracji oraz z magnesami trwałymi
w obwodzie magnetycznym
4.5. Przetworniki z komutatorem
Przykłady
Zadania

5. Ocena procesu przetwarzania energii
Przykłady
Zadania

6. Obliczanie parametrów przetworników energii o ruchu obrotowym
6.1. Sformalizowany opis cewek przetworników
6.2. Uproszczona analiza rozkładu pola magnetycznego w szczelinie
powietrznej przetworników
6.3. Obliczanie indukcyjności cewek przetworników
6.4. Użyteczne zależności określające indukcyjności uzwojeń przetworników
Przykłady
Zadania

7. Pola w szczelinie powietrznej przetworników generowane przez układy cewek
7.1. Rodzaje pól generowanych przez cewki przetworników
7.2. Pola generowane przez układ dwóch cewek
7.3. Pola generowane przez trójfazowy układ cewek
7.4. Związki między napięciem a indukcją pola wytwarzanego przez cewkę
Przykłady
Zadania

8. Opis przetworników elektromechanicznych w innych układach współrzędnych
8.1. Transformacja równań przetwornika trój uzwój eniowego
z cylindrycznym wirnikiem
8.2. Transformacja równań przetwornika trójuzwojeniowego
z wydatno-biegunowym wirnikiem
8.3. Rozwiązywanie równań modelu dwuosiowego dla stanu
ustalonego
Przykłady
Zadania

9. Modele matematyczne przetworników dwufazowych w różnych
układach współrzędnych
9.1. Równania dwuosiowego modelu przetwornika dwufazowego
9.2. Równania przetwornika dwufazowego w innych układach
współrzędnych
9.2.1. Opis przetwornika dwufazowego we współrzędnych:
- (‘1‘, ‘2‘) dla napięć i prądów stojana
- (‘1‘, ‘2‘) dla napięć i prądów wirnika
9.2.2. Opis przetwornika dwufazowego we współrzędnych:
- (‘1‘, ‘2‘) dla napięć i prądów stojana
- (‘+‘. ‘-‘) dla napięć i prądów wirnika
9.2.3. Opis przetwornika dwufazowego we współrzędnych:
- (‘+‘, ‘-‘) dla napięć i prądów stojana
- (‘+‘, ‘-‘) dla napięć i prądów wirnika
9.3. Analiza stanu ustalonego przetwornika dwufazowego
dla pracy asynchronicznej
Przykłady
Zadania

Dodatek I - Uzupełnienie wiadomości o obwodach magnetycznych
Dodatek II - Analiza stanów dynamicznych przetworników
elektromechanicznych z wykorzystaniem procedur
pakietu Matlab

Literatura

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 soboty w godzinach 10.00 - 13.00

Telefon:42/611-10-80, 515-191-171

Napisz do nas