Kategorie

Polityka historyczna w Polsce i Niemczech po roku 1989 Powiększ do pełnego rozmiaru

Polityka historyczna w Polsce i Niemczech po roku 1989

  • autor : Joanna Andrychowicz - Skrzeba 
  • ilość stron : 700
  • rok : 2014
  • oprawa : miękka
  • ISBN : 978-83-63434-27-4
  • Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Katedra

Więcej szczegółów

3 dostępnych

Ostatnie egzemplarze!

42,00 zł

Obniżka!

-16%

50,00 zł

Polityka historyczna w Polsce i Niemczech po roku 1989 w wystąpieniach publicznych oraz publikacjach polityków polskich i niemieckich

„Praca przygotowana przez Joannę Andrychowicz imponuje dojrzałym warsztatem naukowym i dogłębnym oczytaniem w źródłach, zarówno podmiotowych, jak i przedmiotowych. A przecież analiza niedawnych wydarzeń politycznych nigdy nie jest łatwa, gdyż brak koniecznego dystansu czasowego mocno niekiedy utrudnia ocenę politologiczną. Jednak rozprawa niniejsza jest przykładem, jak bezstronny, doskonale operujący wiedzą historyczną i politologiczną badacz jest w stanie przedłożyć pełnowartościową analizę zagadnienia”. prof. Krzysztof A. Kuczyński

„Rozprawa Joanny Andrychowicz jest pod kilkoma względami bardzo interesująca. Po pierwsze dotyczy przestrzeni badawczej, która sięga naszych czasów i w stosunku do której nie ma jeszcze odpowiedniego dystansu. Po drugie nie mieści się w tradycyjnym kanonie literatury, zdecydowanie wybiega poza niego, a w każdym razie nie mieści się w tradycyjnej genologii, która nie uznaje za literaturę tekstów innych niż literackie, przy całej złożoności samego pojęcia literackości. Chodzi tu o teksty stanowiące absorbcję zachodzących przeobrażeń społeczno-polityczno-kulturowych na przełomie XX i XXI wieku w Polsce i Niemczech. Po trzecie niezwykłość pracy polega na jej nowatorstwie, jest ona bodajże pierwszą tak obszerną i dokładną monografią dotyczącą obecnych w dyskursie publicznym w Polsce i Niemczech pojęć ‘polityka historyczna’ (Geschichtspolitik) oraz ‘polityka wobec przeszłości’ (Vergangenheitspolitik)”. prof. Lech Kolago

Joanna Andrychowicz-Skrzeba  - doktor nauk humanistycznych, germanistka, niemcoznawca, związana obecnie z fundacją polityczną im. Friedricha Eberta w Polsce (Friedrich-Ebert-Stiftung). Doktoryzowała się w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała m.in. w niemieckim Bundestagu oraz w Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim sprawami pamięci, upamiętniania, polityki historycznej oraz szeroko pojętymi stosunkami polsko-niemieckimi i kulturą Niemiec.

Publikacja dofinansowana przez Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.