Kategorie

Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka Powiększ do pełnego rozmiaru

Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka

  • Autor : Monika Marcinkowska
  • ilość stron : 558
  • rok : 2014
  • oprawa : miękka
  • ISBN : 978-83-7969-059-6
  • Wydawca : Uniwersytet Łódzki

Więcej szczegółów

2 dostępnych

Ostatnie egzemplarze!

83,58 zł

Obniżka!

-16%

99,50 zł

Książka jest obszernym studium monograficznym dotyczącym istoty, roli i znaczenia idei corporate governance w sektorze bankowym. Jest to praca o unikatowej wartości poznawczej i olbrzymim znaczeniu praktycznym. Jej walorem jest bardzo solidna baza teoretyczna; autorka analizuje i omawia szereg pozycji literaturowych, głównie anglojęzycznych, ale także umiejętnie postrzega rangę i wartość intelektualną opracowań autorów polskich. Zaletą książki jest też bogaty materiał empiryczny, analizujący stosowanie i wykorzystywanie idei corporate governance w praktyce polskiego sektora bankowego (zarówno banki komercyjne, jak i spółdzielcze). Ale oba wskazane powyżej aktywa intelektualne (...) nie miałyby takiej wartości, gdyby nie fakt, iż autorka błyskotliwie i z dużą swobodą naukową, a także - co należy podkreślić - dydaktyczną, łączy sferę empiryczną i teoretyczną w całość. Podstawą i punktem wyjścia empirii są opracowania teoretyczne, a same badania empiryczne wnoszą ważny wkład do ich poszerzenia czy krytycznej analizy.

Książka jest bardzo inspirująca naukowo, napisana z ogromną znajomością specyfiki sektora bankowego, (...) innowacyjna intelektualnie, a także - co jest wartościowe dydaktycznie - nawiązuje do wcześniejszych opracowań autorki.   Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Opolskiego, Uniwersytet Warszawski

Kwestie specyfiki władztwa korporacyjnego w bankowości podejmowane były dotąd relatywnie rzadko. W ubiegłym wieku ukazało się niewiele publikacji na ten temat, dopiero w obecnym stuleciu nadano większą rangę tej problematyce. Szczególnie istotnym impulsem do rozwoju badań w tym obszarze był globalny kryzys finansowy zapoczątkowany na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych, a rozprzestrzeniony niemal na cały świat (m.in. poprzez powiązania kapitałowe i organizacyjne instytucji finansowych oraz globalny handel instrumentami finansowymi - często o skomplikowanej konstrukcji i trudnym do oszacowania ryzyku).

Powyższe zagadnienia stanowiły główną motywację przeprowadzenia badań, których pokłosiem jest niniejsza monografia. Jej celem jest poznanie mechanizmów ładu korporacyjnego i ocena ich znaczenia w bankach, a w konsekwencji - opracowanie całościowego modelu władztwa korporacyjnego w tych instytucjach. Praca oparta jest na obszernych studiach literaturowych, które stanowiły inspirację do przeprowadzenia własnych badań empirycznych, obejmujących reprezentantów polskiego sektora bankowego (zarówno banki komercyjne, jak i spółdzielcze).  Ze Wstępu