Kategorie

Zarządzanie ryzykiem w polskim systemie finansowym Powiększ do pełnego rozmiaru

Zarządzanie ryzykiem w polskim systemie finansowym

  • Autor : Konrad Raczkowski , Marian Noga , Jarosław Klepacki 
  • ilość stron : 271
  • rok : 2015
  • oprawa : miękka
  • ISBN : 978-83-7930-847-7
  • Wydawca : Difin

Więcej szczegółów

Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie


Powiadom mnie kiedy będzie dostępny

47,88 zł

Obniżka!

-16%

57,00 zł

Książka omawia jeden z najważniejszych problemów finansów i ekonomii - ryzyko, z zarządczej perspektywy polskiego systemu finansowego – zarówno z perspektywy inwestorów i gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz państwa. Dowodzi konieczności zarządzania ryzykiem w sposób systemowy, poprzez konsekwentnie planowaną i realizowaną politykę makro i mikroostrośnościową, politykę fiskalną oraz politykę pieniężną.

Książka jest przeznaczona zarówno dla praktyków całego obrotu gospodarczego, zwłaszcza tych zainteresowanych rynkiem finansowym, jak również dla studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w obszarze finansowym.

Spis treści:
 
Wprowadzenie
   
1. Zarządzanie ryzykiem systemowym w państwie

Wstęp
1.1. Zarządcze przesłanki ryzyka i podejmowania decyzji strategicznych 
1.2. Ryzyko gospodarcze a ryzyko państwa
1.2.1. Systemowe ryzyka występujące w państwie
1.2.2. Ryzyko gospodarcze
1.2.3. Ryzyko podatkowe z punktu widzenia państwa i gospodarki
Wnioski 
   
2. Ryzyko i stabilność polskiego systemu finansowego
   
Wstęp
2.1. Polityka makroostrożnościowa 
2.1.1. Funkcjonowanie systemu finansowego i jego wpływ na rozwój gospodarczy 
2.1.2. System powiązań instytucji finansowych 
2.1.3. Ochrona stabilności finansowej – cele i narzędzia polityki makroostrożnościowej 
2.2. Polityka mikroostrożnościowa 
2.2.1. Zapobieganie pojedynczym upadłościom. Analiza jednostkowa zagrożeń  
2.2.2. Ochrona deponentów 
2.3. Całościowa ocena sytuacji finansowej w Polsce
Wnioski

3. Zarządzanie ryzykiem stabilności finansowej
   
Wstęp 
3.1. Struktura i funkcjonalność systemu bezpieczeństwa finansowego
3.2. Instytucje ryzyka systemowego w sieci międzynarodowych powiązań  kapitałowych
3.3. Zasady skutecznego nadzoru rynku finansowego 
3.4. Transfer ryzyka bankowego do systemu finansowego  
3.5. Reorganizacja procesów zarządzania ryzykiem prawnym 
Wnioski 
   
4. Ryzyko inwestowania w instrumenty finansowe 
   
Wstęp 
4.1. Rodzaje instrumentów finansowych
4.1.1. Instrumenty rynku pieniężnego 
4.1.2. Instrumenty dłużne  
4.1.3. Instrumenty udziałowe  
4.1.4. Instrumenty pochodne (derywaty)
4.2. Ryzyko inwestycyjne przynależne instrumentom finansowym o charakterze udziałowym 
4.2.1. Ryzyko rynkowe 
4.2.2. Ryzyko emitenta 
4.2.3. Ryzyko płynności 
4.2.4. Ryzyko utraty całkowitej wartości  
4.3. Ryzyko inwestowania w instrumenty dłużne
4.3.1. Ryzyko inflacji i ryzyko stopy procentowej
4.3.2. Ryzyko walutowe 
4.3.3. Ryzyko zmiany ceny i ryzyko dotyczące danej spółki 
4.3.4. Ryzyko niedotrzymania zobowiązań 
4.3.5. Ryzyko przedterminowego wykupu  
Wnioski  
 
5. Ryzyka strategiczne inwestowania na giełdzie papierów wartościowych
   
Wstęp
5.1. Styl inwestowania na giełdzie
5.2. Ryzyko strategii inwestycyjnych 
5.2.1. Spekulacja  
5.2.2. Krótka sprzedaż
5.3. Ryzyko innych strategii
5.3.1. Strategia oportunistyczna
5.3.2. strategia "kup i trzymaj"
5.3.3. Strategia wyczucia rynku
5.3.4. Strategia behawioralna
5.3.5. Strategia uśredniania ceny nabycia
5.3.6. Strategia bieżącego dochodu
5.3.7. Strategia cenowo-wskaźnikowa
5.3.8. Strategia zachowania kapitału
5.3.9. Strategia Benjamina Grahama
5.3.10. Strategia stałej struktury kapitału
5.3.11. Strategia zachowania stałego współczynnika
5.3.12. Strategia czarny łabędź
Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków