Kategorie

Psychologia lęku przed przyszłością Powiększ do pełnego rozmiaru

Psychologia lęku przed przyszłością

  • Autor : Zbigniew Zaleski
  • ilość stron : 150
  • rok : 2018
  • oprawa : miękka
  • ISBN : 978-83-8085-679-0
  • Wydawca : Difin
  • realizacja : 4-7 dni

Więcej szczegółów

2 dostępnych

Ostatnie egzemplarze!

35,28 zł

Obniżka!

-16%

42,00 zł

Narastające zagrożenia w skali makro (polityczne, ekologiczne, terroryzm) i w otoczeniu osobistym wywołują niepokój o własną przyszłość (o status, pracę, powodzenie, szczęście osobiste). Autor naświetla naturę tego niepokoju, gdy człowiek uświadamia sobie niepewność przyszłości na różnych polach życia. Pokazuje, na czym on polega, co go wywołuje, jak wpływa na funkcjonowanie w życiu zawodowym i osobistym. Wskazuje na sposoby radzenia sobie z tym kłopotliwym stanem emocjonalnym. Sugeruje pozytywne aspekty tego lęku, gdy ma on odpowiednie nasilenie, aby zapobiegać (prewencja) niekorzystnym zdarzeniom w przyszłości.

Spis treści:

Wprowadzenie
Summary

1. Teoretyczne przesłanki i psychologiczne podłoże niepokoju przyszłościowego. Konceptualizacja zjawiska

1.1. Pojęcie i obszary
Niepewność jutra
1.2. Koncepcja NP
Poznawcze podłoże NP
Otwarty vs zamknięty umysł a NP
Kultura a NP
Możliwa czy niepewna przyszłość
Obszary i poziomy NP
Statystyka NP
Celowość NP
Automatyzm NP
NP a decyzja ostateczna
Specyfika NP
NP jako stan ukryty czy jawny
1.3. NP a wyjaśnianie zachowania. Motywacyjna siła
Zmienność (Wariancja)
NP a działanie
NP a aktywność
Wysoki NP a działanie
NP a prewencja
1.4. Osobowościowe podłoże NP
Predyspozycje do NP
NP a natura człowieka
NP a koncepcja JA
NP a cechy indywidualne
1.5.  NP a inne niepokoje
Lęk egzystencjalny
Lęk przed śmiercią
1.6. Nadzieja a NP
1.7. Możliwe zdarzenia jako gleba dla niepokoju
1.7.1. Zagrożenia cywilizacyjne
1.7.2. Brak NP a samozagłada
1.7.3. Aktualne zdarzenia a NP
1.7.4. Nowe lęki
1.8. Niepokojowe varia

2. Teoria a empiria: narzędzie pomiarowe do sprawdzania założeń

2.1. Metoda badań
2.2. Historia skali i obecne modyfikacje

3. Niepokój przyszłościowy a funkcjonowanie w wybranych obszarach życia

3.1. Psychofizjologia a NP
3.2. Marzenia młodzieży a NP
3.3. Niepokój przyszłościowy a cele życiowe
3.4. NP a wybór zawodu
3.5. Uzależnienia
3.6. Bezrobocie
3.7. Małżeństwo
3.8. Zadłużenie finansowe
3.9. NP a Unia Europejska
3.10. NP a traktowanie innych
3.11. Rodzice dzieci problemowych
3.12. Optymizm i NP u chorych

4. Radzenie sobie z niepokojem przyszłościowym

Słowo na zakończenie
Bibliografia
Załączniki   

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 soboty w godzinach 10.00 - 13.00

Telefon:42/611-10-80, 515-191-171

Napisz do nas