Kategorie

Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa Powiększ do pełnego rozmiaru

Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa

  • Autor : Magdalena K. Gąsowska
  • ilość stron : 313
  • rok : 2018
  • oprawa : miękka
  • ISBN : 978-83-8085-690-5
  • Wydawca : Difin
  • realizacja : 4-7 dni

Więcej szczegółów

2 dostępnych

Ostatnie egzemplarze!

54,60 zł

Obniżka!

-16%

65,00 zł

Będące domeną logistyki zarządzanie strumieniami przepływów fizycznych i informacji w przedsiębiorstwie oraz między podmiotami gospodarującymi uczestniczącymi w dostarczaniu produktu do klienta w warunkach globalizacji i bezprecedensowego poziomu zmienności jest bardzo złożonym procesem, determinuje niezakłócone funkcjonowanie, wyniki działalności oraz konkurencyjność przedsiębiorstw. W książce przedstawiono w szerokim zakresie problematykę logistyki w procesie budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zaprezentowano w niej logistyczny model, pozwalający osiągnąć odpowiedni poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa w dynamicznym otoczeniu oraz wnioski z teoretycznych rozważań i prezentowanych badań empirycznych będące wkładem własnym autorki w rozwój nauk o zarządzaniu. Publikacja napisana została na podstawie studiów literatury z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i finansów w skali światowej, wyników badań wykonanych przez ośrodki naukowe i instytuty badawcze z różnych krajów oraz własnych badań empirycznych przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych.

Spis treści:

Wstęp
        
Rozdział 1. Ewolucja poglądów na temat konkurencyjności przedsiębiorstwa w naukach ekonomicznych
        
1.1. Pojęcie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstwa
1.2. Elementy systemu konkurencyjności przedsiębiorstwa
1.3. Uwarunkowania budowania i umacniania konkurencyjności przedsiębiorstwa
1.4. Efektywność a konkurencyjność przedsiębiorstwa
        
Rozdział 2. Implikacje logistyki dla budowania konkurencyjności przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych
        
2.1. Definicje logistyki, jej miejsce w naukach ekonomicznych i istota w zarządzaniu przedsiębiorstwem
2.2. Perspektywa zarządcza i badawcza systemów logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych
2.3. Logistyczne elementy systemu konkurencyjności w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych – podstawy teoretyczne
2.4. Strategiczne i operacyjne zarządzanie procesami logistycznymi a konkurencyjność przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych        
        
Rozdział 3. Metodyka badań uwarunkowań i znaczenia logistyki w budowaniu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
        
3.1. Logistyka jako determinanta konkurencyjności w polskich przedsiębiorstwach – przegląd badań empirycznych
3.2. Koncepcja przyjętego logistycznego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa
3.3. Metodyka badań empirycznych służących weryfikacji przyjętego logistycznego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa
3.3.1. Cele i przedmiot badań empirycznych
3.3.2. Metody badawcze
3.3.3. Charakterystyka próby badawczej
        
Rozdział 4. Logistyka a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych – wyniki badań empirycznych
        
4.1. Wybrane uwarunkowania logistyki w zarządzaniu badanymi polskimi przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi w latach 2014–2016
4.2. Logistyczny potencjał konkurencyjności jako element potencjału konkurencyjności badanych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w latach 2014–2016
4.3. Działania i rozwiązania logistyczne a źródła przewagi konkurencyjnej badanych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w latach 2014–2016
4.4. Strategie i instrumenty logistyczne jako narzędzie budowania pozycji konkurencyjnej badanych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w latach 2014–2016
4.5. Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa w świetle badań przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych
        
Podsumowanie
Bibliografia
Załącznik