Kategorie

Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI wieku Powiększ do pełnego rozmiaru

Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI wieku

  • Autor : Bogdan Panek , Roman Stawicki
  • ilość stron : 300
  • rok : 2018
  • oprawa : miękka
  • ISBN : 978-83-8085-696-7
  • Wydawca : Difin
  • realizacja : 4-7 dni

Więcej szczegółów

2 dostępnych

Ostatnie egzemplarze!

50,40 zł

Obniżka!

-16%

60,00 zł

Celem publikacji jest określenie dynamiki wyzwań i zagrożeń środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego w drugiej dekadzie XXI wieku oraz ich wpływu na przyszły kształt, funkcjonowanie oraz praktyczne działania państw i organizacji międzynarodowych.

Starano się w niej przedstawić w komunikatywny sposób potencjalne i realne zagrożenia, z którymi mamy do czynienia w drugiej dekadzie XXI wieku, a niestety nie posiadamy wymaganych zdolności, by im skutecznie przeciwdziałać. Dokonano w niej także prognozy środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego do 2035 roku (z określeniem trendów, szans, wyzwań, ryzyk oraz zagrożeń).

Spis treści:

Wstęp
                                                                                                                                      Rozdział 1. Środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego w drugiej dekadzie XXI wieku
Bogdan Panek

1.1. Trendy, wyzwania i ryzyka
1.2. Powrót do zimnej wojny
1.3. Zmiana architektury bezpieczeństwa europejskiego
1.4. Konkluzje

Rozdział 2. Rosyjska wojna hybrydowa na Ukrainie i zaangażowanie militarne w Syrii 
Bogdan Panek

2.1. Praktyczny wymiar rosyjskiej wojny hybrydowej podczas konfliktu na Ukrainie
2.2. Potencjalne zagrożenia wynikające z wojny hybrydowej i możliwości obrony
2.3. Kulisy interwencji militarnej Federacji Rosyjskiej w Syrii
2.4. Konkluzje

Rozdział 3. Masowe migracje i uchodźstwo w dobie globalizacji
Bogdan Panek

3.1. Wprowadzenie do problematyki globalizacji 
3.2. Konsekwencje globalizacji
3.3. Zmiany klimatyczne, degradacja środowiska naturalnego i migracja
3.4. Wojna i przemoc jako przyczyny uchodźstwa
3.5. Polityka migracyjna i rozwoju
3.6. Konkluzje                                                                         

Rozdział 4. Uchodźcy a bezpieczeństwo Polaków
Roman Stawicki

4.1. Wprowadzenie do problematyki migracji i uchodźstwa
4.2. Zarys metodologii badań i charakterystyka respondentów
4.3. Kim są uchodźcy i czy należy im pomagać?
4.4. Stosunek studentów do przyjmowania i pomagania uchodźcom
4.5. Poziom dystansu społecznego wobec imigrantów
4.6. Zagrożenia dla bezpieczeństwa a uchodźcy
4.7. Konkluzje

Rozdział 5. Bezpieczeństwo w świetle korupcji na przykładzie Polski
Paweł Chodak

5.1. Wprowadzenie do problematyki korupcji
5.2. Korupcja w polskim systemie prawnym
5.3. Skala korupcji w Polsce
5.4. Obszary funkcjonowania państwa najbardziej narażone na korupcję
5.5. Badania opinii publicznej na temat korupcji w Polsce
5.6. Skutki przestępczości korupcyjnej dla bezpieczeństwa państwa
5.7. Konkluzje

Rozdział 6. Proliferacja BMR zagrożeniem bezpieczeństwa w świetle działań terrorystycznych 
Jerzy Zawisza, Janusz Sztanc

6.1. Terroryzm zagrożeniem bezpieczeństwa międzynarodowego
6.2. Walka z terroryzmem
6.3. Instytucje państwa zwalczające akty terroryzmu na obszarze RP
6.4. Proliferacja broni masowego rażenia zagrożeniem bezpieczeństwa międzynarodowego 6.5. Konkluzje                                                                     

Rozdział 7. Zagrożenia ekologiczne – konflikty, przemoc i inne następstwa społeczne       
Jerzy Bieńkowski

7.1. Wprowadzenie do problematyki zagrożeń ekologicznych
7.2. Pojęcie zagrożeń ekologicznych, ich zasięg i potrzeba współpracy międzynarodowej
7.3. Charakterystyka wybranych zagrożeń ekologicznych, ich przyczyn i następstw
7.4. Konflikty, przemoc i inne skutki zagrożeń ekologicznych
7.5. Konkluzje

Rozdział 8. Wyzwania i zagrożenia wobec człowieka w perspektywie zarządzania humanistycznego i nauk o bezpieczeństwie
Edmund Szweda

8.1. Wprowadzenie do problematyki zarządzania humanistycznego i nauk o bezpieczeństwie
8.2. Zarządzanie humanistyczne dla człowieka i organizacji
8.3. Zagrożenia i wyzwania wobec człowieka w jego przestrzeniach bezpieczeństwa
8.4. Zarządzanie humanistyczne w naukach o bezpieczeństwie
8.5. Konkluzje

Rozdział 9. Megatrendy – prognoza przyszłości do roku 2035
Mirosław Banasik

9.1. Wprowadzenie do problematyki prognozowania przyszłości
9.2. Demografia
9.3. Środowisko naturalne
9.4. Nowoczesne technologie
9.5. Zjawiska noszące cechy globalnego szoku
9.6. Cyberprzestrzeń
9.7. Inne zjawiska noszące cechy globalnego szoku
9.8. Konkluzje

Zakończenie 
Bibliografia

 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 soboty w godzinach 10.00 - 13.00

Telefon:42/611-10-80, 515-191-171

Napisz do nas